Česká škola Madrid - nabídka pracovní stáže - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Česká škola Madrid – nabídka pracovní stáže

Česká škola Madrid hledá stážisty na letní semestr od února 2019, kteří ovládají český jazyk, tedy studenty 1. stupně, češtináře a hispanisty. Více informací naleznete zde.