České centrum Brusel — praktická stáž

Čes­ké cen­t­rum Bru­sel hle­dá stá­žis­ty se zájmem o pro­pa­ga­ci čes­ké kul­tu­ry v Bel­gii.

Ter­mí­ny stá­že:

  • leden — čer­ven 2019
  • září — pro­si­nec 2019

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.