University of Vigo — praktická stáž

Uni­ver­si­ty of Vigo hle­dá stá­žis­ty na Oddě­le­ní zdra­ví a spor­tu. Dél­ka stá­že: 3 — 12 měsí­ců. Jazyk stá­že: ang­lič­ti­na, špa­něl­šti­na. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.