Stipendijní pobyty v Čínské lidové republice - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Čínské lidové republice

Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020 či ke studijním či výzkumným stážím v ČLR. Délka: 1 – 2 semestry v akademickém roce 2019/2020.

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek: 15. 2. 2019 do 15 hod.

Více informací naleznete zde.