Stipendijní pobyty v Německu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Německu

MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku. Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek:  31. 3. 2019.

Nabídka je vhodná pro čerstvé absolventy pedagogických fakult nebo studenty posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

Asistentky/asistenti budou pomáhat při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí) a další.

Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMT. Více informací včetně formuláře přihlášky naleznete zde.