Mezinárodní letní kurzy v oboru Printmaking a Textile Art

Str­ze­miński Aca­de­my of Fine Arts Łódź pořá­dá ve dnech 16. — 30. 7. 2019 a 5. — 17. 8. 2019 mezi­ná­rod­ní let­ní kur­zy v obo­ru printma­king a tex­ti­le art PATA 2019. Více infor­ma­cí zde.