Stipendijní pobyty v Polsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Polsku

Nabídka 3 stipendijních míst na letním jazykovém kurzu v Polsku.

Uchazeči se dále mohou hlásit na studijní a výzkumné pobyty, nabídka je určena pro studenty BSP, MSP a DSP. K dispozici jsou i stipendia na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.

Termín odevzdání přihlášek: 21. 2. 2019 do 15:00.

Obecné informace k výběrovým řízením na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv naleznete zde.