Wroclaw University of Economics - Ulam Pragram - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Wroclaw University of Economics – Ulam Pragram

Wroclaw University of Economics ve spolupráci s polskou národní agenturou (NAWA) pořádá Ulam Pragram pro akademické pracovníky. Cílem je pomoci zahraničním výzkumníkům rozvíjet jejich kariéru prohlubováním mezinárodních mobilit a vědecké spolupráce s excelentními institucemi v Polsku. Uzávěrka pro zasílání návrhů: 23. 4. 2019. Více informací naleznete  zde.