Stipendijní pobyty — blížící se uzávěrky

Upo­zor­ňu­je­me na blí­ží­cí se ter­mí­ny ode­vzdá­ní při­hlá­šek na sti­pen­dij­ní poby­ty na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv: