Stipendijní pobyty - blížící se uzávěrky - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty – blížící se uzávěrky

Upozorňujeme na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv: