Soutěž - cena Label - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Soutěž – cena Label

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil 18. ročník Evropské jazykové ceny Label. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2019 a odpovídají jedné z evropských nebo národních priorit pro letošní ročník. Termín pro podávání přihlášek v letošním roce je 31. 3. 2019. Více informací naleznete zde.