Stipendijní pobyty v Polsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Polsku

Wroclaw University of Economics nabízí studijní pobyty (PROM Programme) studentům doktorských studií a akademickým pracovníkům. Více informací naleznete zde.