Stipendijní pobyty v Korejské republice

Korejská republika nabízí 2 místa pro víceleté studium pro absolventy bakalářských nebo magisterských studií. Uzávěrka pro podávání žádostí: 15. 3. 2019 na sídlo Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Více informací naleznete zde.