Stipendijní pobyty do Tchaj-wanu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty do Tchaj-wanu

Tchapejská hospodářská a kulturní kancelář nabízí stipendia pro víceleté studium (bakalářské, magisterské a doktorské studium) a pro jazykové kurzy mandarínské činštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Uzávěrka pro podávání žádostí na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze: 31. 3. 2019. Více informací naleznete zde.