Letní školy v Asii

War­ma­dewa Uni­ver­si­ty (Bali, Indo­ne­sie) pořá­dá let­ní ško­lu v ter­mí­nu od 5. 8 do. 29. 8. 2019 . Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 31. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Han­kuk Uni­ver­si­ty of Fore­ign Stu­dies (Soul, Již­ní Korea) pořá­dá let­ní ško­lu v ter­mí­nu od 19. 7. do 17. 8. 2019. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 31. 5. 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.