Letní škola “Medical Law and the Internet” v Řecku

Aris­tot­le Uni­ver­si­ty of Thessa­lo­ni­ki pořá­dá let­ní ško­lu “Medi­cal Law and the Inter­net”, kte­rá se bude konat od 7. 7. do 13. 7. 2019 v Thessa­lo­ni­ki v Řec­ku. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 15. 5. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.