Letní škola německého jazyka v Německu

Uni­ver­si­ty of Wuerzburg pořá­dá let­ní ško­lu němec­ké­ho jazy­ka v Němec­ku. Kurz se bude konat od 1. 8. do 29. 8. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.