Mezinárodní konferenece “ADDRESSING CHRONIC WOUNDS

Tal­linn Heal­th Care Colle­ge pořá­dá kon­fe­ren­ci “Add­res­sing chro­nic wound”, kte­rá se bude konat 8. 11. 2019 na Tal­linn Heal­th Care Colle­ge v Eston­sku. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.