Letní školy "Summer Energy Schools" v Rusku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní školy “Summer Energy Schools” v Rusku

St.Petersburg Polytechnic University pořádá letní školy Summer Energy Schools, které se budou konat od 15. 7. do 2. 8. 2019. Letní školy Electrical Engineering, Nuclear Engineering, Oil and Gass Energy Industry a Turbomachinery proběhnou také ve spolupráci s předními ruskými energetickými společnostmi a dalších vážených řečníků.

Standartní cena za program: 870 EUR (3 týdny) / 670 EUR (2 týdny)

Cena za program (pro přihlášené do 1. 5. 2019): 740 EUR (3 týdny) / 540 EUR (2 týdny)

Více informací o programu a online registraci naleznete zde.