Program DUO-Korea Fellowship - výměnný pobyt - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Program DUO-Korea Fellowship – výměnný pobyt

Program DUO-Korea Fellowship nabízí výměnné pobyty VŠ studentům mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola. Uzávěrka pro přijímání žádostí (na akademický rok 2019/2020): 10. 5. 2019.

Více informací o programu naleznete zde. Podrobné informace, formuláře a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici zde.