Letní škola v Litvě

KAUNO KOLEGIJA, Uni­ver­si­ty of Applied Sciences pořá­dá let­ní ško­lu zamě­ře­nou na téma “How to deve­lop and pre­sent your ide­as to others”, kte­rá se bude konat od 1. 7. do 6. 7. 2019 na Uni­ver­si­ty of Applied Sciences v Kauna­su v Litvě. Uzá­věr­ka 15. 5. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.