Stipendijní místa - asistent/ka českého jazyka v Sasku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní místa – asistent/ka českého jazyka v Sasku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku. Jedná se o pomoc při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem.

Nabídka je určena pro čerstvé absolventy pedagogických fakult nebo studenty posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMT. Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek: 30. 4. 2019.

Podrobné informace včetně formuláře přihlášky naleznete zde.