Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2019 na následující aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce:

  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů
  • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce
  • aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí
  • hostování zahraničních odborníků
  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce
  • zahraniční exkurze, výstavy apod.
  • výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci
  • výjezdy na zahraniční letní školy
  • další aktivity související s internacionalizací UJEP

Více informací zde.