Letní škola v Německu, Nizozemsku a Španělsku

Rose­nhe­im Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Applied Sciences pořá­dá let­ní ško­lu “Joint Sum­mer Scho­ol”, kte­rá se bude konat 24. 6. 2019 — 19. 7. 2019 v Němec­ku, Nizo­zem­sku a Špa­něl­sku. Uzá­věr­ka: 30. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.