Letní škola v Německu

Medi­cal Facul­ty of TU Dre­sden pořá­dá let­ní ško­lu “7th Inter­nati­o­nal Sum­mer Scho­ol on Tech­no­lo­gy Transfer in Life Sciences “, kte­rá se bude konat od 16. 9. do 20. 9. 2019 v Dráž­ďa­nech v Němec­ku. Uzá­věr­ka: 23. 6. 2019. Více infor­ma­cí nal­ze­ne­te zde.