Pracovní stáž v Portugalsku

Uni­ver­si­ty of Minho hle­dá stá­žis­tu na oddě­le­ní “Depart­ment of Sla­vic and Ger­man Stu­dies /Institute of Arts and Huma­ni­ties. Dél­ka stá­že: 3 — 6 měsí­ců. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.