Webinář — Research in Germany

Pozván­ka na webi­nář “Research in Ger­ma­ny”, kte­rý se bude konat od 24. 6. do 27. 6. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.