Letní škola ve Španělsku

Uni­ver­si­ties of Cas­ti­le-León ve Špa­něl­sku pořá­da­jí 4týdenní let­ní ško­lu “4‑week Spa­nish Sum­mer Cour­se on-cam­pus”, kte­rá se bude konat od 30. 6. do 28. 6. 2019. Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 20. 6. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.