Česke centrum Brusel — pracovní stáž

Čes­ke cen­t­rum Bru­sel hle­dá stu­den­ty či absol­ven­ty umě­lec­kých i eko­no­mic­kých obo­rů. Dél­ka stá­že: mini­mál­ně 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.