Galeria Alea — pracovní stáž

Gale­ria Alea v Gra­na­dě ve Špa­něl­sku hle­dá stu­den­ty umě­lec­kých obo­rů na prak­tic­kou stáž. Mini­mál­ní dél­ka 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.