Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2020 v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2020 v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na studijní pobyty v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“. Uzávěrka 25. 10. 2019. Více informací zde.