Stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2020/21 v rámci mezinárodních smluv - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2020/21 v rámci mezinárodních smluv

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2020/21 v rámci mezinárodních smluv. Uzávěrka 11. 11. 2019. Více informací zde.