University of Pécs — pracovní stáž

Inter­nati­o­nal Recru­it­ment Offi­ce (Uni­ver­si­ty of Pécs) hle­dá stu­den­ty na pra­cov­ní stáž. Ter­mín stá­že: únor — čer­ven 2020. Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 1. 12. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.