Stipendia na letní jazykové kurzy v Maďarsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia na letní jazykové kurzy v Maďarsku

Nabídka stipendií na letní jazykové kurzy na studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v Maďarsku. Uzávěrka pro odevzdání přihlášek: 31. 1. 2020 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Více informací naleznete zde.