Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2020 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2020

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2020 na následující aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce:

  • aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí
  • výjezdy na zahraniční letní školy
  • další aktivity související s internacionalizací UJEP

Více informací zde.