Stipendijní místa - asistent/asistentka českého jazyka - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní místa – asistent/asistentka českého jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí stipendijní místa jazykových asistentek/asistentů českého jazyka na školách v Sasku ve školním roce 2020/2021. O tato místa se mohou ucházet studentky/studenti posledního ročníku pedagogických fakult (v době nástupu musí mít již ukončené studium) nebo čerstvé absolventky/čerství absolventi těchto fakult, které/kteří studovaly/studovali s dobrými studijními výsledky, a to češtinu jako obor (kombinace český jazyk – německý jazyk) nebo učitelství pro 1. stupeň základní školy se znalostí němčiny (minimálně na úrovni B1 – B2 dle SERR). Uzávěrka pro přijímání přihlášek: 31. 3. 2020. Více informací naleznete zde.