Výběrové řízení na výukové pobyty na Prištinské univerzitě (Kosovo) v programu Erasmus+ v akad. letech 2020/21 a 2021/22 v rámci mezinárodní kreditové mobility pro akad. pracovníky KGER FF - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrové řízení na výukové pobyty na Prištinské univerzitě (Kosovo) v programu Erasmus+ v akad. letech 2020/21 a 2021/22 v rámci mezinárodní kreditové mobility pro akad. pracovníky KGER FF

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat výukové pobyty i mimo EU.

Výběrové řízení na výukové pobyty pro akademické pracovníky se zaměřením na německý jazyk a literaturu na  Prištinské univerzitě (Kosovo) v programu Erasmus+ v akad. letech 2020/21 a 2021/22 bude probíhat na Katedře germanistiky Filozofické fakulty UJEP. Zájemci se proto u fakultního koordinátora FF či na webových stránkách FF informují, kdy se výběrové řízení koná.

K dispozici jsou sedmidenní výukové pobyty pro 2 akademické pracovníky.

Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá fakultnímu koordinátorovi FF.

Základní pokyny k výukovým pobytům v programu Erasmus+ najdete zde.

Akademickým pracovníkům, kteří musí v rámci výjezdu realizovat min. 8 výukových hodin, budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.