Letní škola ve Skotsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní škola ve Skotsku

Pozvánka na letní školu „EU Summer School“, která se bude konat od 20. 7. do 7. 8. 2020 v UWS Paisley Campus v Glasgow ve Skotsku. Absolvováním letní školy lze získat 10 ECTS.  Uzávěrka pro podávání přihlášek: 29. 2. 2020 (dřívější termín, zvýhodněný poplatek). V případě zájmu se obraťte na: . Více informací naleznete zde.