Den Kariéry FSI a PřF - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Den Kariéry FSI a PřF

Ve středu 4. 3. 2020 se koná Den kariéry Fakulty strojního inženýrství a Přírodovědecké fakulty v lobby MFC v areálu Kampusu. Více informací naleznete zde.