Stipendium na výzkumné pobyty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendium na výzkumné pobyty

Nabídka stipendií na výzkumné pobyty pro doktorandky/doktorandy a VŠ učitelky/učitelé. Pobyty mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Jedná se o tyto pobyty:

  • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců
  • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce
  • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce
  • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce
  • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

Uzávěrka: 30. 4. 2020.

Dále lze žádat o stipendium na:

  • Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
    Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Uzávěrka: 1. 5. 2020.

Více informací o Stipendijních nabídkách DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které lze žádat do 30. 4. 2020/1. 5. 2020, naleznete zde.