Stipendijní pobyty v Německu, Polsku, Estonsku a na Slovensku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Německu, Polsku, Estonsku a na Slovensku

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko.

Stipendia DAAD do Německa

Doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé mohou žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádost se podává do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA. Uzávěrka: 30. 4. 2020.

  • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců
  • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce
  • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce
  • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce
  • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. 9. 2020. Uzávěrka: 1. 5. 2020.

Více informací naleznete zde.

 

Stipendia do Polska

Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovníci a pracovnice o pobyty v délce 1-5 měsíců. Uzávěrka: 30. 4. 2020. Více informací naleznete zde.

 

Stipendia na Slovenko

Nabídka stipendií na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. Uzávěrka: 30. 4. 2020. Více informací naleznete zde.

 

Stipendia do Estonska

VŠ učitelky a učitele mohou žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu () o podání žádosti pouze informují. Uzávěrka: 1. 5. 2020. Více informací naleznete zde.