Stipendijní pobyty v Polsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Polsku

Polish National Agency for Academic Exchange nabízí stipendijní pobyty “PROM Scholarship” v Polsku. Nabídka je určena na výměnu studentů doktorského studia a akademických pracovníků. Více informací naleznete zde.