Česko-německý jazykový tandemový kurz - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Česko-německý jazykový tandemový kurz

Nabídka česko-německého jazykového tandemového kurzu, který se koná v srpnu a je určen především vysokoškolským studentům, kteří mají zájem se zlepšit v německém jazyce. Jedná se o možnost, jak si např. před výjezdem do německy mluvící země zlepšit jazyk a poznat německou kulturu.

Kurz se odehrává v přírodním prostředí Krušných hor na chatě v Perninku v období letních prázdnin. Jeho náplní jsou dopolední vyučovací hodiny s rodilými lektorkami, odpolední tandemové projekty (v malých oboujazyčných skupinkách), ale i výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Společné ubytování a trávení volného času pak nabízí ideální příležitost nejen k prohloubení daného jazyka a poznání kultury dané země, ale také k navázání přátelství. Uzávěrka: 30. 6. 2020.

Více informací naleznete zde a zde. Přihlásit se můžete zde nebo napište na .