České centrum v Belgii – praktická stáž - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

České centrum v Belgii – praktická stáž

České centrum v Bruselu v LS akad. roku 2020/21 hledá stážisty se zájmem o českou kulturu a její propagaci v Bruselu.

Délka stáže: minimálně 3 měsíce, nástup flexibilní během roku. Více informací naleznete zde.