E-learningové kurzy v rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2020 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

E-learningové kurzy v rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2020

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu  na vytvoření e-learningových kurzů (v cizím jazyce i v češtině) v roce 2020. Více informací zde (aktivita B2).