Ekonomická univerzita v Bratislavě - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ekonomická univerzita v Bratislavě

Ekonomická univerzita v Bratislavě hledá zájemce o praktickou stáž na zahraničním oddělení v akad. roce 2020/21. Více informací zde.