Fondy EHP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Fondy EHP

Bylo vyhlášeno 3. kolo výzev pro Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a pro Projekty inkluzivního vzdělávání v rámci Fondů EHP podporujících spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Podrobné informace k jednotlivým typům projektů a k postupu podávání žádostí naleznete pod odkazem zde. Pro žadatele organizuje Dům zahraniční spolupráce informační webináře, na které je možné se přihlásit zde. Uzávěrky pro podávání žádosti v rámci této výzvy jsou následující:  projekty institucionální spolupráce 17.2.2021 15:00, projekty mobilit 10.2.2021 15:00, projekty odborného vzdělávání a přípravy 24.2.2021 15:00, projekty inkluzivního vzdělávání 3.3.2021 15:00. Žádosti předkládají fakulty k podpisu statutárnímu zástupci doložené průvodním listem k návrhu projektu, který  získají po evidenci projektu v IMIS, prostřednictvím OVV.