Stipendijní místa pro asistentky a asistenty ČJ do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní místa pro asistentky a asistenty ČJ do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022.

Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je 31. března 2021.

O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky.

Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka (na úrovni B1-B2).

Asistentky/asistenti pomáhají při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Aue, Ebersbach-Neugersdorfu, Novém Městě Saském, Žitavě a okolí).

Zájemkyně a zájemce posílají na MŠMT vyplněnou přihlášku (odkaz na formulář najdete ve výzvě), životopis a motivační dopis v němčině, ověřené kopie dokladů o vzdělání,  doporučení příslušné katedry/fakulty, na níž uchazeč/uchazečka absolvoval/a své vysokoškolské vzdělávání v německém jazyce, podepsané prohlášení týkající se zpracování osobních údajů (prohlášení najdete na třetí straně přihlašovacího formuláře).

Výše stipendia činí 850 Eur netto měsíčně. Zdravotní a úrazové pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti hradí saská strana. Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice. Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna saská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.