Nabídka stipendií a grantů Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Nabídka stipendií a grantů Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)

Stipendijní programy na rok 2021:

  • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
  • stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
  • stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
  • stipendia na stáže v ČR.

Grantové programy na rok 2021:

  • NOVĚ: “Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021” – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021” – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021” – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací naleznete na www.btha.cz v rubrice “Stipendia” a „Granty“. Pro více informací kontaktujte Stephanie Zechmair