Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury na odborové a jazykové školy v Bavorsku v roce 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury na odborové a jazykové školy v Bavorsku v roce 2021

Informujeme Vás o stipendijní nabídce BTHA (Česko-bavorské vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku v roce 2021. Ucházet se mohou studenti BSP, MSP, DSP a akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let. U zájemců o jazykových kurzů NJ se předpokládá znalost němčiny na minimální úrovni B1.

Zájemci zasílají svou žádost nejpozději do 25. března 2021 poštou a e-mailem na BTHA/BAYHOST Universitätsstr. 31 93053 Regensburg, e-mail:

BTHA také informuje o grantové programy na rok 2021:

  • NOVĚ: “Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021” – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021” – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021” – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice “Granty”.